Kuis PG - Ikatan Kimia

Anda belum login


Perhatikan data sifat fisik dari dua zat berikut!

Senyawa Titik Leleh
(0C)
Daya Hantar Listrik
Lelehan Larutan
X-115 Tidak menghantarkan Menghantarkan
Y810 Menghantarkan Menghantarkan
Berdasarkan data tersebut, jenis ikatan yang terdapat pada senyawa X dan Y berturut-turut adalah ....

hidrogen dan ion
kovalen polar dan kovalen nonpolar
kovalen polar dan ion
ion dan kovalen nonpolar
kovalen polar dan hidrogen

RAGU
Tandai jika masih ragu!
Jawaban Anda: